Gas verandert

Wat houdt de conversie of omschakeling in?

De helft van de Belgische gasgebruikers verbruikt L-gas, dat geïmporteerd wordt uit Groningen (Slochteren) in Nederland. Die gasreserves raken echter uitgeput. Daarom heeft de Nederlandse overheid beslist om de export van gas geleidelijk aan te verminderen en volledig te stoppen in 2030.

L-gas zal dan vervangen worden door H-gas, dat zal worden geïmporteerd uit andere landen zoals Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Qatar en Rusland. De Belgische gezinnen en bedrijven die L-gas verbruiken, zullen dus in de plaats H-gas verbruiken. In 2017 verbruikt de helft van de Belgische gasgebruikers al H-gas.

Gas verandert 1

Arm L-gas en rijk H-gas

De samenstelling van gas verschilt naargelang de herkomst. In de Nederlandse gasvelden is de energiewaarde van het gas ongeveer 15 procent lager dan in andere gasvelden. Er is met andere woorden 15 procent meer gas nodig om te koken of te verwarmen. Daarom wordt het ook laagcalorisch gas, L-gas of arm gas genoemd. In de rest van de wereld wordt gas meestal hoogcalorisch gas, H-gas of rijk gas genoemd.

In de communicatie met particulieren wordt er voornamelijk gesproken over arm en rijk gas. In de communicatie met bevoegde technici, en dus ook op deze website, spreken we over L-gas en H-gas.

Waar er momenteel L-gas verbruikt wordt, zie je op de kaart hieronder:

Gas verandert 2

De samenstelling van H-gas is anders dan die van L-gas. Daarom moet de infrastructuur voor het transport van Nederlands gas in ons land aangepast worden. Alle consumenten die zullen omschakelen van L-gas naar H-gas moeten hun toestellen laten controleren en, indien nodig, laten bijregelen. Toestellen die te oud zijn of niet compatibel zijn met rijk gas zullen moeten vervangen worden. Zo is je klant zeker dat zijn gastoestellen veilig en correct blijven werken.

De 1,6 miljoen particulieren en bedrijven die vandaag L-gas verbruiken uit Nederland, bevinden zich in de provincies Antwerpen, West-Limburg, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Luik (Hannut en Waremme), Henegouwen, Namen en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Zij zullen allemaal omschakelen naar H-gas. Aangezien het om heel wat verbruikers gaat, zal de omschakeling al beginnen in 2018 en doorlopen tot 2029. Elk jaar worden er een aantal gemeenten geconverteerd, in de zomerperiode. Hiervoor werd een indicatief tijdschema opgesteld, dat indien nodig elk jaar wordt aangepast. Je kunt het terugvinden op de websites van de distributienetbeheerders.

Wat betekent de omschakeling naar H-gas voor jou als bevoegd technicus

Als je klanten hebt in een gemeente die omschakelt naar H-gas, moeten al hun toestellen gecontroleerd en indien nodig aangepast worden vóór de conversie.

Sommige toestellen zijn niet geschikt voor rijk gas.

  • Toestellen die dateren van na 1978 zijn over het algemeen compatibel met H-gas, maar moeten mogelijk aangepast worden om goed en veilig te blijven werken.
  • Toestellen van voor 1978 zijn doorgaans niet compatibel en zullen wellicht moeten vervangen worden.

Toestellen die in het buitenland gekocht werden, voldoen niet altijd aan de Belgische wettelijke normen. Ze moeten of aangepast worden aan de Belgische wetgeving of vervangen worden.

Twijfel je aan de geschiktheid van een gastoestel? Neem een kijkje bij de gedragscodes en logigrammen. Je kunt ook contact opnemen met de helpdesk van gas.be of de fabrikant van het toestel.

De controle moet gebeuren voor de eigenlijke omschakeling van je klant, en nadat je klant hierover een brief of e-mail ontvangt van zijn distributienetbeheerder of gasleverancier. Probeer deze controle te combineren met het volgende verplichte, periodieke nazicht van zijn verwarmingsketel. Sommige toestellen moeten worden bijgesteld. Het is ook mogelijk dat je twee bijstellingen moet doen : een tussentijdse bijstelling vóór de omschakeling en een definitieve afstelling na de omschakeling.

Je klant ontvangt tijdig een brief of e-mail van zijn gasleverancier en/of distributienetbeheerder. Informeer je klanten zelf ook over de omschakeling. De indicatieve conversiekalender vind je op de site van de distributienetwerkbeheerder van je klant.

Wanneer schakelen je klanten over naar H-gas?

Je kunt zelf nagaan of de gemeente van je klant omschakelt door zijn postcode in te geven op de algemene, informatieve website. Zo weet je of hij je mogelijk zal contacteren met de vraag zijn gastoestellen na te kijken.

Breng je klanten op de hoogte van de omschakeling

Zijn je klanten op de hoogte van de omschakeling? Misschien niet. Breng hen op de hoogte. Zo kunnen ze tijdig het nodige doen zodat hun toestellen veilig en correct blijven werken na de omschakeling. Geef je klant bij het nazicht ook een bezoekverslag met vermelding van alle toestellen die nagekeken zijn en de eventuele gedane aanpassingen. Zo heeft zowel hij als jij alles op papier staan.

Nog vragen? Neem een kijkje op https://www.gasverandert.be/nl en ook https://www.lne.be/gasverandert

Gas verandert 3